Privacy statement

Om favorieten toe te voegen moet je klant zijn

Als klant geniet je van allerlei voordelen.

 • Snelle levering
 • De scherpste prijzen
 • De allerbeste service

Privacy

Definities

 1. Bezoeker: iedere (rechts)persoon die gebruik maakt van de Websites dan wel betrokkene is in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 2. Website(s): www.versluis.nl en webshop.versluis.nl;
 3. Versluis: Versluis paint & non-paint B.V., Flensburg 11, 2993 LS Barendrecht.

Waarop is dit beleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op (het gebruik van) de Websites. In dit beleid wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens van Bezoekers. Deze verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door Versluis.

Wat doen wij?

Versluis verwerkt de data die Bezoeker via een contactformulier, via nieuwsbriefinschrijving, via e-mail of via de webshop (een bestelling) aan Versluis verstrekt. Deze data omvat onder andere (bedrijfs)naam, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, fax en bankrekeningnummer.
Daarnaast verzamelt Versluis technische data en gegevens via cookies, waaronder het IP-adres van Bezoeker.
Voor bepaalde werkzaamheden schakelt Versluis derde partijen in, zoals Google en transportbedrijven. Versluis deelt de relevante (persoons)gegevens met deze bedrijven, of met andere derden indien Versluis daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
Versluis bewaart de gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Waarom doen wij dit?

Versluis verzamelt en verwerkt de genoemde data voor de volgende doeleinden:

 • De administratie van bestellingen via de webshop;
 • Het bezorgen van producten;
 • Het toezenden van de nieuwsbrief;
 • Het beantwoorden van vragen;
 • Technische redenen, zoals optimalisatie van de website;
 • Systeemgerelateerde en statistische doeleinden (Google Analytics).

Indien Versluis de persoonsgegevens van Bezoeker voor andere doeleinden wil gaan verwerken, zal Bezoeker hierover geïnformeerd worden middels dit privacybeleid.

Wat is de grond hiervoor?

De verwerking van de persoonsgegevens van Bezoeker vindt voor zover nodig plaats op grond van toestemming. Bezoeker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken, of om de gevraagde gegevens niet te verstrekken.
Indien sprake is van een overeenkomst tussen Bezoeker en Versluis (in het bijzonder bij een aankoop via de webshop), dan is het leveren van de genoemde informatie daarvoor echter noodzakelijk.

Wat zijn de rechten van de Bezoeker?

Inzage: Bezoeker heeft te allen tijde het recht om Versluis te verzoeken om zijn persoonsgegevens in te zien.
Rectificatie / verwijdering: Bezoeker heeft te allen tijde het recht om Versluis te verzoeken tot rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens.
Beperking / bezwaar: Bezoeker heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn gegevens aan te vragen of om bezwaar te maken tegen de verwerking.
Data-overdracht: Bezoeker kan Versluis verzoeken om de persoonsgegevens, die hij aan Versluis heeft verstrekt, te ontvangen (zodat hij die weer kan delen met een ander).
Meer informatie: aanvullende informatie over de rechten van de Bezoeker is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, of via de contactgegevens hieronder.
Klacht: Bezoeker heeft het recht tegen Versluis een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van deze privacyverklaring kan contact worden opgenomen met:

Versluis paint & non-paint B.V.
Flensburg 11
2993 LS Barendrecht
Tel. 0180-617411
E-mail: info@versluis.nl