Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor www.versluis.nl en webshop.versluis.nl

Versluis paint & non-paint B.V. (Kamer van Koophandel: 24103500), hierna te noemen Versluis B.V., verleent u hierbij toegang tot bovengenoemde websites ("de Websites") en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. Versluis B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Versluis B.V. spant zich in om de inhoud van de Websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Websites getoonde teksten en afbeeldingen worden weergegeven zonder aanspraak op juistheid. Deze content kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Versluis B.V.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Websites onder voorbehoud van kennelijke type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Versluis B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de content op de Websites liggen bij Versluis B.V. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Versluis B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht).

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.